f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ทล. ขานรับนโยบาย รมว.คมนาคม เร่งรัดขยายทางหลวงหมายเลข 408 ช่วง บ้านหัวสะพานการะเกด ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ จ.นครศรีธรรมราช เป็น 4 ช่องจราจรให้แล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมระหว่างจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ให้สมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2566

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางถนนในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 (สะพานการะเกด) ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ช่วงบ้านหัวสะพานการะเกด ระหว่าง กม.37+250 - กม.38+610 พื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว และตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ก่อสร้างสะพานและขยายเส้นทางดังกล่าวเป็นขนาด 4 ช่องจราจร เหลือเพียงช่วงบริเวณคอสะพานการะเกดที่ยังไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนทั้งสองฝั่งได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งสำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณคอสะพานจึงทำให้การสัญจรมีลักษณะเป็นคอขวด ประกอบกับสภาพทางเดิมชำรุดเนื่องจากต้องรองรับการจราจรที่มีปริมาณสูงขึ้น ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงผลักดันให้เร่งดำเนินโครงการขยายเส้นทางดังกล่าวในส่วนที่เหลืออีก 1.360 กิโลเมตร เป็นขนาด 4 ช่องจราจรให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง เป็นการยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่ง รองรับปริมาณจราจรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงพื้นที่ภาคใต้ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาให้สมบูรณ์ กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จึงได้เร่งดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบพื้นที่ให้ศูนย์สร้างทางสงขลาเพื่อดำเนินการออกแบบและก่อสร้างต่อไป โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายไพจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) นายปรัชญา นารถน้ำพอง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา และนายอมรเทพ ภักสุธีโกศล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าว สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ – ปากระวะ มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.37+250 พื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวและสิ้นสุดที่ กม.38+610 พื้นที่ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรูปแบบการก่อสร้างขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางกว้าง 2.50 เมตร และทำการบูรณะช่วงผิวทางที่ชำรุด พร้อมทั้งก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณใต้สะพานทั้งสองด้าน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง งบประมาณโครงการ 67.5 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างในปีนี้ (พ.ศ. 2566) โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 9 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้บริการในการเดินทางได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเติมเต็มโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งของทางหลวงหมายเลข 408 ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจร ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและระหว่างจังหวัด สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนซึ่งเป็นเมืองเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)
title
กรมทางหลวงเดินหน้าเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงเตรียมเดินหน้าการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการมอเตอร์เวย์สาย 9 วงแหวนด้านตะวันตก ทางยกระดับบางขุนเทียน – บางบัวทอง หลังบอร์ด PPP ไฟเขียว กรมทางหลวงเดินหน้าเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมเดินหน้าให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ ภายหลังคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน มีมติเห็นชอบโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน มอเตอร์เวย์ M9W สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับบางขุนเทียน - บางบัวทอง หรือถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนด้านตะวันตกโดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนรับผิดชอบงานในส่วนการออกแบบและก่อสร้าง พร้อมจัดหาเงินทุน รวมถึงการดำเนินงานและบำรุงรักษา คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ ปี 2571 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้เร่งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับบางขุนเทียน - บางบัวทอง หรือถนนกาญจนาภิเษก วงแหวนด้านตะวันตก เป็นหนึ่งในโครงการที่กรมทางหลวงเดินหน้าพัฒนา สำหรับความคืบหน้าการให้เอกชนร่วมลงทุน ปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือคณะกรรมการ PPP สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีมติเห็นชอบรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการในครั้งนี้ กำหนดให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบงานในส่วนการออกแบบและก่อสร้าง พร้อมจัดหาเงินทุน รวมถึงการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐในการก่อสร้าง การดำเนินงานและบำรุงรักษาตลอดอายุโครงการ โดยมีวงเงินค่าลงทุนงานโยธาและงานระบบกว่า 51,700 ล้านบาท และค่า O&M กว่า 12,600 ล้านบาท โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับบางขุนเทียน - บางบัวทอง จะก่อสร้างเป็นทางยกระดับ ขนาด 6 ช่องจราจร ตามแนวถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ด้านตะวันตก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 วงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านทิศใต้ โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว และโครงการทางพิเศษพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน แนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือข้ามทางรถไฟสายแม่กลอง ถนนเพชรเกษม เชื่อมต่อทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ข้ามทางรถไฟสายใต้ เชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี จากนั้นเบี่ยงแนวเส้นทางขนานไปกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง และมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณจุดตัดทางแยกต่างระดับบางบัวทอง เชื่อมต่อโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 วงแหวนกาญจนาภิเษก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน โดยครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี รวมระยะทาง 35.85 กิโลเมตร โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2567 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในต้นปี 2571 ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะกลายเป็นโครงข่ายสำคัญที่เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่ง ระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสมบูรณ์ ซึ่งการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้ามามีร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ จะช่วยลดภาระงบประมาณการก่อสร้างของภาครัฐ ลดระยะเวลาการก่อสร้าง ส่งเสริมการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่สำคัญช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยให้มีศักยภาพสูงสุด
title
เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับ #แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับ #แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวงเมื่อผู้ใช้ทางประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินสามารถใช้โทรศัพท์ฉุกเฉิน ที่ติดตั้งบนทางมอเตอร์เวย์ ทุกระยะ 500- 1,000 เมตร เพื่อขอความช่วยเหลือ และแจ้งเหตุกับพนักงานสื่อสารที่ศูนย์ควบคุมกลางโดยมีวิธีการใช้งาน ดังนี้1. กดปุ่มที่อยู่ด้านหน้าตู้ 1 ครั้ง2. เมื่อเห็นปุ่มสีน้ำเงินบนตู้กระพริบ ให้รอการสนทนาจากพนักงานเมื่อพนักงานได้รับสายเรียกเข้าแล้ว จะทำการหันกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตัวที่ใกล้กับตำแหน่งของโทรศัพท์ที่มีการเรียกเข้ามา จะสามารถเห็นภาพตำแหน่งที่มีการเรียกเข้ามา พร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางทันที