Close
title
f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ติดตามความคืบหน้างานสัญญา ทล.4015 ตอน เขาธง - ฉวาง

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายวินัย กู้เมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานสัญญาเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและติดตามปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน จำนวน 2 งานสัญญา คือ 1. ทส.25/2565 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาธง – ฉวาง ระหว่าง กม.36+400 – กม.38+550 2. ทส.4/2566 งานจ้างก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ระหว่าง กม.38+550 - กม.40+086 โดย นายอนิรุจน์ เหมทานนท์ หัวหน้าหมวดทางหลวงช้างกลาง เป็นผู้ควบคุมงาน