แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanchanadit) Highway District
ปีใหม่ 62
ลงวันที่ 11/01/2562

คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) 
เข้าสวัสดีปีใหม่และขอพร นายสมพล พรหมเจียม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562


'