แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
คู่มือประชาชน
ลงวันที่ 10/01/2562
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.4169 ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง ระหว่าง กม.14+000-กม.29+531

'