แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
คู่มือประชาชน
ลงวันที่ 10/01/2562

'