แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง รหัสงาน 21550 (Highway Sheiter) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ที่ กม.198+476 ด้านขาวทาง (ตรงข้ามโรงเรียนปากแพรกพิทยาคม) 12/12/2563 328/-/64/11 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
2 จ้างเหมาบำรุงรักษาสะพานและโครงสร้าง รหัสงาน 31320 ทล 41 ตอน ท่าดรงช้าง - ท่าชี ทล.44 ตอน ท่าเรือ - หินโงก และ ทล.401 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง 20/01/2564 328/-/64/20 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
3 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 24/12/2563 328/60/64/47 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
4 ซื้อน้ำมันดีเซล (บี) รหัส 500031 จำนวน 9,000 ลิตร 21/12/2563 328/35/64/42 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
5 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4248 ตอนควบคุม 42480100 ตอน ท่าเรือใต้ – เขาหัวควาย ระหว่าง กม.14+375 – กม.16+390 ปริมาณงาน 18,135.00 ตร.ม. 29/10/2563 สฎ.2/30/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
6 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 440302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 13 ระหว่าง กม.129+765 - กม.130+395 ปริมาณงาน 41.00 ต้น 16/11/2563 สฎ.2/4/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
7 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100101 ตอน หนองสวน - คำสน ตอน 1 ระหว่าง กม.24+102 - กม.27+767 ปริมาณงาน 32,990.00 ตร.ม. 05/11/2563 สฎ.2/27/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
8 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 0440302 ตอน ท่าเรือ – หินโงก ระหว่าง กม.104+750 – กม.107+613RT ปริมาณงาน 2.863 กม. 28/10/2563 สฎ.2/29/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
9 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 00440302 ตอน ท่าเรือ – หินโงก ระหว่าง กม.103+500 – กม.110+240LT เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 40,480.00 ตร.ม. 28/10/2563 สฎ.2/22/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
10 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 00410300 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ระหว่าง กม.180+336-กม.182+675 LT ปริมาณงาน 2.338 กม. 11/11/2563 สทล.16 ขท.สฎ.2.1/พ.1/368/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
11 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 00440302 ตอน ท่าเรือ – หินโงก ระหว่าง กม.125+400 – กม.128+932RT ปริมาณงาน 40,190.00 ตร.ม. 29/10/2563 สฎ.2/28/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
12 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 440302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 10 ระหว่าง กม.121+770 - กม.122+400 ปริมาณงาน 41.00 ต้น 16/11/2563 สฎ.2/12/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
13 จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 410300 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี ตอน 1 ระหว่่าง กม.171+657 - กม.209+981 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 สฎ.2/14/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
14 จ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 440302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 1 ระหว่าง กม.100+000 - กม.133+229 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 สฎ.2/10/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
15 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย SINGLE W – BEAM GUARDRAIL 2.5 MM. ทางหลวงหมายเลข 4170 ตอนควบคุม 41700100 ตอน สระเกศ - หัวถนน ระหว่าง กม.2+000 - กม.12+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สฎ.2/7/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 122 รายการ