แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย SINGLE W – BEAM GUARDRAIL 2.5 MM. ทางหลวงหมายเลข 4170 ตอนควบคุม 41700100 ตอน สระเกศ - หัวถนน ระหว่าง กม.2+000 - กม.12+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สฎ.2/7/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
17 จ้างเหมาทำการก่อสร้าง Box Culverts ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอนควบคุม 41420100 ตอน บ้านใน-บ้านโฉ ที่กม.6+990,ที่กม.8+540 และที่กม.8+743 ปริมาณงาน 3 แห่ง 12/11/2563 สฎ.2/20/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
18 จ้างเหมาทำการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง บริเวณ กม.179+900 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 สฎ.2/21/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
19 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 4400302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 9 ระหว่าง กม.118+865 - กม.119+495 ปริมาณงาน 41.00 ต้น 12/11/2563 สฎ.2/11/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
20 ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) รหัส 500031 จำนวน 9,000 ลิตร 02/11/2563 328/35/64/2 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
21 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100100 ตอน หนองสวน-คำสน ตอน 2 ระหว่าง กม.2+650-กม.3+473 ปริมาณงาน 12,460.00 ตร.ม. 05/11/2563 สฎ.2/2/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
22 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ ระหว่าง กม.6+010 - กม.8+000 ปริมาณงาน 35,197.00 ตร.ม. 28/10/2563 สฎ.2/15/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
23 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 41690100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ระหว่าง กม.44+918-กม.46+500 ปริมาณงาน 19,775.00 ตร.ม. 28/10/2563 สฎ.2/1/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
24 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน – บ้านพ่วง ตอน 1 ระหว่าง กม.8+200 – กม.9+240 ปริมาณงาน 9,360.00 ตร.ม. 14/10/2563 สฎ.2/18/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
25 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ – บ้านกรูด ตอน 1 ระหว่าง กม.5+956 – กม.7+119 ปริมาณงาน 10,467.00 ตร.ม. 15/10/2563 สฎ.2/19/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
26 จ้างเหมาทำการแก้ไขและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยการก่อสร้างกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (Gabions) เพื่อป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100100 ตอน หนองสวน-คำสน ตอน 2 ระหว่าง กม.20+590-กม.20+6 04/11/2563 สฎ.2/3/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
27 จ้างเหมาทำการแก้ไขและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยการก่อสร้างกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (Gabions) เพื่อป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100100 ตอน หนองสวน-คำสน ตอน 3 ระหว่าง กม.21+872-กม.21+9 04/11/2563 สฎ.2/8/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
28 จ้างเหมาทำการแก้ไขและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยการก่อสร้างกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (Gabions) เพื่อป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100100 ตอน หนองสวน-คำสน ตอน 1 ระหว่าง กม.2+889-กม.3+473 04/11/2563 สฎ.2/6/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
29 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 04010402 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.169+525 - กม.171+325 RT ปริมาณงาน 19,800.00 ตร.ม. 14/10/2563 สฎ.2/5/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
30 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100100 ตอน หนองสวน-คำสน ตอน 4 ระหว่าง กม.22+702-กม.23+712 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2563 สฎ.2/9/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 123 รายการ