แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 12/10/2563 สฎ.2/13/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
32 จ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงกาญจนดิษฐ์ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ที่กม.179+879 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/10/2563 สฎ.2/17/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
33 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงบ้านนาสาร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 30/09/2563 สฎ.2/16/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
34 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 01/06/2563 328/35/63/138 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
35 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS) ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ – บ้านกรูด ระหว่าง กม.26+600 - กม.27+600 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (38 ต้น) 27/05/2563 สฎ.2/eb/23/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
36 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า โดยตัดไหล่ทางทั้ง 2 ข้างกว้างข้างละ 3.00 ม. และร่องกลางกว้าง 10.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี ระหว่าง กม.171+657 - กม.209+981 24/03/2563 328/-/63/25 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
37 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 44 และ ทางหลวงหมายเลข 4143 02/04/2563 328/-/63/30 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
38 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหย่ - ซอยสิบ ที่ กม.10+800 - กม.11+400 และ ที่ 12+200 - กม.12+700 08/04/2563 328/-/63/31 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 19/03/2563 328/60/63/85 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
40 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 00440302 ตอน ท่าเรือ – หินโงก ระหว่าง กม.118+822 – กม.120+445WB ปริมาณงาน 17,853.00 ตร.ม. 17/03/2563 สฎ.2/21/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/04/2563 328/60/63/109 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
42 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงกาญจนดิษฐ์ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ที่ กม.179+879 ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สฎ.2/16/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
43 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน-บ้านพ่วง ระหว่าง กม.0+000-กม.27+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 26/03/2563 สฎ.2/10/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
44 จ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านนาสาร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0102 ตอน ซอยสิบ-นาสาร ที่กม.24+000 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 07/04/2563 สฎ.2/17/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
45 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงดอนสัก แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านใน – บ้านโฉ ที่ กม.23+615 ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 สฏ.2/15/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 123 รายการ