แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบ้านนาสาร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090102 ตอน ซอยสิบ-นาสาร ที่ กม.24+000 ปริมาณงาน 1.00 หลัง 07/04/2563 สฎ.2/11/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
47 งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4178 ตอนควบคุม 41780100 ตอน น้ำเกลี้ยง - หนองดุก ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+640 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง 23/03/2563 สฎ.2/eb/17/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
48 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง ระหว่าง กม.22+000 - กม.24+072 ปริมาณงาน 16,384.00 ตร.ม. 11/03/2563 สฎ.2/22/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
49 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 41690100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 1 ระหว่างกม.0+000-กม.14+000 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 27/03/2563 สฎ.2/6/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
50 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน-บ้านพ่วง ระหว่าง กม.0+000-กม.27+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 26/03/2563 สฎ.2/eb/13/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
51 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 4400402 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 3 ระหว่าง กม.126+100 - กม.126+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 สฎ.2/7/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
52 จ้างเหมาทำการแก้ไขและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยการก่อสร้างกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (Gabions) เพื่อป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 00410300 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ระหว่าง กม.209+100-กม.209+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/03/2563 สฎ.2/12/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
53 จ้างเหมาทำการก่อสร้าง Box Culverts ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน-บ้านพ่วง ที่ กม.4+608,ที่ กม.5+510 และที่ กม.6+415 ปริมาณงาน 3.00 แห่ง 23/03/2563 สฎ.2/2/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
54 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.171+300-กม.174+360 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 27,400.00 ตร.ม. 10/03/2563 สฎ.2/14/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
55 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ – บ้านกรูด ระหว่าง กม.3+760 – กม.5+812 ปริมาณงาน 18,468.00 ตร.ม. 11/03/2563 สฎ.2/20/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
56 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100100 ตอน หนองสวน - คำสน ระหว่าง กม.12+000 – กม.13+795 ปริมาณงาน 16,155.00 ตร.ม. 17/03/2563 สฎ.2/18/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
57 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง – เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.165+145 – กม.165+455 (แยกท่าทองใหม่) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 28/02/2563 สฎ.2/23/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
58 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 00440302 ตอน ท่าเรือ-หินโงก ระหว่าง กม.100+000-กม.102+836 EB ปริมาณงาน 33,630.00 ตร.ม. 10/03/2563 สฎ.2/13/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
59 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+250 - กม13+310LT และ กม.14+200 - กม.15+205LT ปริมาณงาน 18,640.00 ตร.ม. 10/03/2563 สฎ.2/4/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
60 จ้างเหมางานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ Vechicle Actuated ดวงโคมแบบ LED. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ ที่ กม.9+850 (แยกซอยสอง) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 10/03/2563 สฎ.2/3/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 123 รายการ