แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.176+400 - กม.177+100 ปริมาณงาน 46.00 ต้น 10/03/2563 สฎ.2/5/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
62 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง Box Culverts บนทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100100 ตอน หนองสวน- คำสน ที่ กม.16+800 และที่ กม.17+500 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง 06/03/2563 สฎ.2/1/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
63 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 06/02/2563 328/35/63/66 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
64 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 15/01/2563 328/35/63/61 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
65 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 20/12/2562 328/60/63/48 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
66 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 16/12/2562 328/35/63/45 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
67 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 12/12/2562 328/60/63/43 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
68 จ้างเหมทำการตัดหญ้าและถางป่า โดยตัดไหล่ทางทั้ง 2 ข้างกว้างข้างละ 3.50 ม. ทางหลวงหมายเลข 44 และโดยตัดไหล่ทางทั้ง 2 ข้างกว้างข้างละ 2.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4010 12/12/2562 328/-/63/13 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
69 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า (ตัดไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง กว้างข้างละ 3.00 ม. และร่องกลางกว่้าง 10.00 ม.) ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 410300 ตอนท่าโรงช้าง-ท่าชี ระหว่าง กม.171+657-กม.209+981 04/12/2562 328/-/63-10 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
70 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) รหัส 21113 ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 00440302 ตอน ท่าเรือ-หินโงก ระหว่าง กม.131+185 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 200.00 ตัน 22/11/2562 328/-/63/9 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 5 รายการ 25/11/2562 328/45/63/33 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
72 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ รหัสงาน 21311 ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 41690100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ระหว่าง กม.3+000-กม.14+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 800.00 ลบ.ม. 18/11/2562 328/-/63/7 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
73 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมหม้อแปลงที่ชำรุด รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่-ซอยสิบ ระหว่าง กม.13+573.500+กม.13+773.500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/11/2562 328/-/63-8 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
74 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 401,4142,4332 12/11/2562 328/-/63/5 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 12/11/2562 328/45/63/30 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 123 รายการ