แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 22/08/2562 328/35/62/197 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 12 รายการ 20/08/2562 328/45/62/193 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
63 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 06/08/2562 328/60/62/173 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
64 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 18/07/2562 328/35/62/167 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
65 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 328/60/62/153 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
66 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 25/06/2562 328/60/62/152 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
67 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 31 รายการ 07/06/2562 328/45/62/148 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
68 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 16/05/2562 328/35/62/132 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
69 จ้างเหมาซ่อมงานไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090102 ตอน ซอยสิบ-นาสาร ที่ กม.33+915 บริเวณสามแยกหนองดุก 18/04/2562 328/-/62/41 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
70 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) รหัสงาน 21550 ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 19/04/2562 328/-/62/42 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
71 จ้างเหมางานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน รหัสงาน 21200 ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ที่ กม.198+479 (หน้าโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม) 19/04/2562 328/-/62/43 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
72 จ้างเหมาทาสีขอบคันหิน (CURB MARKING) งาน 21412 ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 และทางหลวงงหมายเลข 4142 ตอนควบคุม 41420100 03/04/2562 328/-/62/37 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
73 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 09/04/2562 328/35/62/119 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 19 รายการ 28/03/2562 328/45/62/111 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
75 จ้างเหมางานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน รหัสงาน 21200 ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ที่ กม.196+129 (ด้านขวาทาง) (หน้าโรงเรียนวัดบ้านใน) 29/03/2562 328/-/62/36 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 90 รายการ