แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 4338 ตอนควบคุม 43380100 ตอน วัดไทร-ปากน้ำกะแดะ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+030 และทางหลวงหมายเลข 4339 ตอนควบคุม 43390100 ตอน ดอนเนาว์-บ้านพอด ระหว่าง กม.0+000-กม.3+525 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง 19/03/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
77 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Culvert) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090102 ตอน ซอยสิบ-นาสาร ที่ กม.20+840 26/03/2562 328/-/62/35 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
78 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 4253 ตอนควบคุม 42530100 ตอน บ่อน้ำร้อน-บ่อกรัง ระหว่าง กม.0+000-กม.6+487 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 13/03/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
79 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอนควบคุม 41420100 ตอน บ้านใน-บ้านโฉ ระหว่าง กม.21+800-กม.22+350 25/03/2562 328/-/62/33 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
80 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Culvert) รหัสงาน 21312 ทางหลวงหมายเลข 4248 ตอนควบคุม 42480100 ตอน ท่าเรือใต้-เขาหัวควาย ที่ กม.16+480 22/03/2562 328/-/62/32 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
81 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 26/03/2562 328/60/62/108 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/03/2562 328/60/62/105 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
83 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 18/03/2562 328/60/62/103 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
84 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 07/03/2562 328/35/62/97 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
85 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 410300 ตอนท่าโรงช้าง-ท่าชี ระหว่าง กม.171+657-กม.179+000 (ด้านขวาทาง) และทางหลวงหมายเลข 4142 ตอนควบคุม 41420100 ตอนบ้านใน-บ้านโฉ ระหว่าง กม.0+000-กม.10+000 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง 07/03/2562 สทล.16 ขท.สฎ.2.1/พ.1/74/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
86 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 04/02/2562 328/35/62/69 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
87 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร รหัสงาน 21412 ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอนควบคุม 41420100 ตอน บ้านใน-บ้านโฉ ระหว่าง กม.0+000-กม.34+825 25/01/2562 328/-/62/29 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
88 จ้างเหมาซ่อมงานไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 410300 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี 25/01/2562 328/-/62/28 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
89 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) เพื่อจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) จำนวน 1,156.00 ต้น 10/01/2562 สทล.16 ขท.สฎ.2.1/พ.1/17/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
90 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 440301 ตอน ทรัพย์ทวี-ท่าเรือ ระหว่าง กม.95+157-กม.98+125 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 28,490.00 ตร.ม. 26/11/2561 สทล.16 ขท.สฎ.2.1/พ.1/448/2561 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 90 รายการ