แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 11/11/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
77 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 11/11/2562 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
78 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) รหัส 21113 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่-ซอยสิบ ระหว่าง กม.9+000-กม.9+150 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 198.00 ตัน 05/11/2562 328/-/63/4 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
79 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 04/11/2562 328/60/63/22 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
80 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 29 รายการ 01/11/2562 328/45/63/21 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
81 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่-ซอยสิบ ที่ กม.11+500 24/10/2562 328/-/63/1 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
82 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 18/10/2562 328/35/63/1 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
83 จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (Maintenance of Culvert) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่-ซอยสิบ ที่ กม.5+250 และที่ กม.6+700 (บริเวณเกาะกลาง) 08/08/2562 328/-/62/64 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
84 จ้างเหมางานบำรุงรักษา หลักนำทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ รหัสงาน 21421 ทางหลวงหมายเลข 44 19/08/2562 328/-/62/70 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
85 จ้างเหมาทำการปรับระดับ (Surface Leveling) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่-ซอยสิบ ระหว่าง กม.9+000-กม.9+150 (ด้านซ้ายทาง) 13/08/2562 328/-/62/68 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
86 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้ รหัสงาน 21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้ (Maintenance of Plants) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่-ซอยสิบ ระหว่าง กม.4+000-กม.13+000 09/08/2562 328/-/62/66 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
87 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 44 และทางหลวงหมายเลข 4143 08/08/2562 328/-/62/65 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
88 จ้างเหมาทาสีแผงกั้นคอนกรีต (CONCRETE BARRIER MARKING) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.167+482-กม.207+704 (เป็นช่วงๆ) 15/01/2562 328/-/62/21 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
89 จ้างเหมาทำการซ่อมผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 410300 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ที่ กม.196+000 (แยกบ้านนาเดิม) 19/12/2561 328/-/62/14 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
90 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 401,4142,4332 09/08/2562 328/-/62/69 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 123 รายการ