แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 410300 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ระหว่าง กม.171+657-กม.209+981 30/07/2562 328/-/62/61 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
92 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง 13/08/2562 328/-/62/67 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
93 จ้างเหมาขุดซ่่อม (Deep Patching) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่-ซอยสิบ ระหว่าง กม.3+995-กม.4+025 (ด้านขวาทาง) และกม.6+625-กม.6+750 (ด้านขวาทาง) 07/08/2562 328/-/62/63 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
94 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 22/08/2562 328/35/62/197 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 12 รายการ 20/08/2562 328/45/62/193 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
96 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 06/08/2562 328/60/62/173 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
97 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 18/07/2562 328/35/62/167 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
98 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 328/60/62/153 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
99 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 25/06/2562 328/60/62/152 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 31 รายการ 07/06/2562 328/45/62/148 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
101 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 16/05/2562 328/35/62/132 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
102 จ้างเหมาซ่อมงานไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090102 ตอน ซอยสิบ-นาสาร ที่ กม.33+915 บริเวณสามแยกหนองดุก 18/04/2562 328/-/62/41 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
103 จ้างเหมางานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) รหัสงาน 21550 ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 19/04/2562 328/-/62/42 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
104 จ้างเหมางานบำรุงรักษาทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน รหัสงาน 21200 ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ที่ กม.198+479 (หน้าโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม) 19/04/2562 328/-/62/43 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
105 จ้างเหมาทาสีขอบคันหิน (CURB MARKING) งาน 21412 ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 และทางหลวงงหมายเลข 4142 ตอนควบคุม 41420100 03/04/2562 328/-/62/37 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 123 รายการ