แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 จ้างเหมาซ่อมงานไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 410300 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี 25/01/2562 328/-/62/28 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
122 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) เพื่อจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) จำนวน 1,156.00 ต้น 10/01/2562 สทล.16 ขท.สฎ.2.1/พ.1/17/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
123 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 440301 ตอน ทรัพย์ทวี-ท่าเรือ ระหว่าง กม.95+157-กม.98+125 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 28,490.00 ตร.ม. 26/11/2561 สทล.16 ขท.สฎ.2.1/พ.1/448/2561 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 121 ถึง 123 จาก 123 รายการ