แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanchanadit) Highway District
แผนที่ติดต่อ
ลงวันที่ 11/01/2562

'