แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
แผนที่ติดต่อ
ลงวันที่ 11/01/2562

'