แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanchanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 3 ระหว่าง กม.199+000-กม.200+423 LT,RT ปริมาณงาน 31,310.00 ตร.ม. 05/10/2565 สฎ.2/eb/6/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงกาญจนดิษฐ์ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 16/11/2565 สฎ.2/3/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
3 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.191+100 - กม.194+130 LT ปริมาณงาน 33,330.00 ตร.ม. 24/12/2564 สฎ.2/eb/10/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
4 จ้างเหมาก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าเรือ – หินโงก ที่ กม.130+252RT, ที่ กม.130+272LT, ที่ กม.131+122LT และที่กม.131+122 21/05/2564 สฎ.2/eb/28/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
5 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย SINGLE W – BEAM GUARDRAIL 2.5 MM. ทางหลวงหมายเลข 4170 ตอนควบคุม 41700100 ตอน สระเกศ - หัวถนน ระหว่าง กม.2+000 - กม.12+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 สฎ.2/7/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
6 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน – บ้านพ่วง ตอน 1 ระหว่าง กม.8+200 – กม.9+240 ปริมาณงาน 9,360.00 ตร.ม. 04/12/2563 สฎ.2/18/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
7 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS) ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ – บ้านกรูด ระหว่าง กม.26+600 - กม.27+600 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (38 ต้น) 08/06/2563 สฎ.2/eb/23/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
8 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน-บ้านพ่วง ระหว่าง กม.0+000-กม.27+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 08/04/2563 สฎ.2/eb/13/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
9 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100100 ตอน หนองสวน - คำสน ระหว่าง กม.12+000 – กม.13+795 ปริมาณงาน 16,155.00 ตร.ม. 12/05/2563 สฎ.2/18/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลที่อนุมัติจำหน่าย จำนวน 17 รายการ 15/03/2564 328/งท./63/1(ครั้งที่3) แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ