แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanchanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ระหว่าง กม.123+425 - กม.125+400LT ปริมาณงาน 24,145.00 ตร.ม. 06/01/2566 สฎ.2/18/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
2 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.163+100-กม.164+840LT,RT เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 24,569.00 ตร.ม 09/12/2565 สฎ.2/17/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
3 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ระหว่าง กม.127+800-กม.128+100 ปริมาณงาน 19.00 ต้น 23/11/2565 สฎ.2/16/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
4 โครงการพัฒนาโครงข่ายขนส่งรองรับการพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายขนส่งรองรับการพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี รายการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่-ซอยสิบ ขนาดกว้างข้างละ 9.45 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 6,160 เมตร 11/11/2565 สฎ.2/eb/13/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
5 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 3 ระหว่าง กม.199+000-กม.200+423 LT,RT ปริมาณงาน 31,310.00 ตร.ม. 31/10/2565 สฎ.2/eb/11/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
6 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4253 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ่อน้ำร้อน-บ่อกรัง ระหว่าง กม.0+000-กม.4+680 ปริมาณงาน 42,120.00 ตร.ม. 03/10/2565 สฎ.2/7/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
7 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.195+735-กม.197+200 LT,RT ปริมาณงาน 32,230.00 ตร.ม. 03/10/2565 สฎ.2/8/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
8 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 3 ระหว่าง กม.199+000-กม.200+423 LT,RT ปริมาณงาน 31,310.00 ตร.ม. 29/09/2565 สฎ.2/eb/6/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
9 จ้างเหมางานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4178 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำเกลี้ยง - หนองดุก ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/09/2565 สฎ.2/4/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
10 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ ระหว่าง กม.14+410 - กม.15+600RT ปริมาณงาน 11,670.00 ตร.ม. 22/09/2565 สฎ.2/1/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
11 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง ระหว่าง กม.20+025 - กม.21+970 ปริมาณงาน 15,560.00 ตร.ม. 23/09/2565 สฎ.2/2/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
12 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.164+117 - กม.165+025RT ปริมาณงาน 10,749.00 ตร.ม. 27/09/2565 สฎ.2/6/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
13 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงกาญจนดิษฐ์ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 15/09/2565 สฎ.2/3/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
14 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.191+100 - กม.194+130 LT ปริมาณงาน 33,330.00 ตร.ม. 05/01/2565 สฎ.2/15/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
15 จ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง – เขาหัวช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.207+805 - กม.209+704 RT,LT ปริมาณงาน 41,778.00 ตร.ม. 17/12/2564 สฎ.2/11/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 67 รายการ