แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS) ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ – บ้านกรูด ระหว่าง กม.26+600 - กม.27+600 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (38 ต้น) 26/05/2563 สฎ.2/eb/23/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
2 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 00440302 ตอน ท่าเรือ – หินโงก ระหว่าง กม.118+822 – กม.120+445WB ปริมาณงาน 17,853.00 ตร.ม. 17/03/2563 สฎ.2/21/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงกาญจนดิษฐ์ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ที่ กม.179+879 ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 สฎ.2/16/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
4 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงดอนสัก แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านใน – บ้านโฉ ที่ กม.23+615 ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 สฏ.2/15/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบ้านนาสาร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090102 ตอน ซอยสิบ-นาสาร ที่ กม.24+000 ปริมาณงาน 1.00 หลัง 07/04/2563 สฎ.2/11/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
6 งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4178 ตอนควบคุม 41780100 ตอน น้ำเกลี้ยง - หนองดุก ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+640 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง 01/04/2563 สฎ.2/eb/17/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
7 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง ระหว่าง กม.22+000 - กม.24+072 ปริมาณงาน 16,384.00 ตร.ม. 20/03/2563 สฎ.2/22/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
8 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 4400402 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 3 ระหว่าง กม.126+100 - กม.126+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 สฎ.2/7/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
9 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.171+300-กม.174+360 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 27,400.00 ตร.ม. 18/03/2563 สฎ.2/14/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
10 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ – บ้านกรูด ระหว่าง กม.3+760 – กม.5+812 ปริมาณงาน 18,468.00 ตร.ม. 10/03/2563 สฎ.2/20/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
11 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100100 ตอน หนองสวน - คำสน ระหว่าง กม.12+000 – กม.13+795 ปริมาณงาน 16,155.00 ตร.ม. 17/03/2563 สฎ.2/18/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
12 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง – เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.165+145 – กม.165+455 (แยกท่าทองใหม่) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 28/02/2563 สฎ.2/23/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
13 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 00440302 ตอน ท่าเรือ-หินโงก ระหว่าง กม.100+000-กม.102+836 EB ปริมาณงาน 33,630.00 ตร.ม. 17/03/2563 สฎ.2/13/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
14 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+250 - กม13+310LT และ กม.14+200 - กม.15+205LT ปริมาณงาน 18,640.00 ตร.ม. 12/03/2563 สฎ.2/4/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
15 จ้างเหมางานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ Vechicle Actuated ดวงโคมแบบ LED. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ ที่ กม.9+850 (แยกซอยสอง) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 10/03/2563 สฎ.2/3/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ