แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanchanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ รหัสงาน 31432 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี ระหว่าง กม.95+723-กม.95+787 และ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ทรัพย์ทวี - ท่าเรือ และ ท่าเรือ-หินโงก ระหว่าง กม.95+512 - กม.133+172 ปริมาณงาน 15 แห่ง 23/02/2566 328/-/66/15 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
2 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี ระหว่าง กม.207+950-กม.208+440 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2566 328/-/66/14 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
3 จ้างเอกชนซ่อมเปลี่ยนเสาไฟสัญญาณจราจรชุด 3 ดวงโคมคู่ บนเสาแขวนสูงจำนวน ต้น และ ป้ายให้ทางพร้อมเสา จำนวน 1 ป้ายเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสียหาย ที่ กม.208+115 ด้านขวาทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี 13/02/2566 328/-/66/13 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
4 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 07/03/2566 328/35/66/76 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
5 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,450 ลิตร 01/03/2566 328/35/66/73 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
6 ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร 02/03/2566 328/35/66/74 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/02/2566 328/60/66/68 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
8 ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ จำนวน 4 รายการ 23/02/2566 328/40/66/72 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 23/02/2566 328/60/66/71 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/02/2566 328/60/66/65 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
11 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 328/60/66/60 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
12 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,350 ลิตร 01/02/2566 328/35/66/64 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 11 รายการ 07/02/2566 328/45/66/66 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
14 ซื้อน้ำมมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร 08/02/2566 328/35/66/67 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
15 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 24/01/2566 328/85/66/63 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 889 รายการ