f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 18 รายการ 05/04/2567 328/45/67/100 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 04/04/2567 328/60/67/99 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
3 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,350 ลิตร 01/04/2567 328/35/67/98 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 23/03/2567 328/60/67/97 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
5 จ้างเหมาติดตั้งงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 3 ระหว่าง กม.128+600 - กม.129+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
6 จ้างเหมาติดตั้งงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง ตอน 3 ระหว่าง กม.7+225-กม.27+100 เป้นแห่งๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
7 จ้างเหมาติดตั้งงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.174+000 - กม.180+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 - แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
8 ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร 25/03/2567 328/35/67/95 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 05/03/2567 328/60/67/84 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 15/03/2567 328/45/67/89 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 13/03/2567 328/40/67/87 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/03/2567 328/60/67/92 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
13 จ้างเหมางานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2 ที่ กม.4+571 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 สฎ.2/eb/5/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
14 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.12+700 - กม.14+135 ปริมาณงาน 42.00 ต้น 04/04/2567 สฎ.2/eb/3/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
15 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด ตอน 1 ระหว่าง กม.1+400 - กม.2+835 ปริมาณงาน 42.00 ต้น 04/04/2567 สฎ.2/eb/4/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,094 รายการ