f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน-บ้านพ่วง ระหว่าง กม.0+000-กม.27+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 08/04/2563 สฎ.2/eb/13/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ