แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS) ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ – บ้านกรูด ระหว่าง กม.26+600 - กม.27+600 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (38 ต้น) 28/05/2563 สฎ.2/eb/23/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
2 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 00440302 ตอน ท่าเรือ – หินโงก ระหว่าง กม.118+822 – กม.120+445WB ปริมาณงาน 17,853.00 ตร.ม. 01/04/2563 สฎ.2/21/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงกาญจนดิษฐ์ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ที่ กม.179+879 ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 สฎ.2/16/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
4 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน-บ้านพ่วง ระหว่าง กม.0+000-กม.27+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 08/04/2563 สฎ.2/10/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
5 จ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านนาสาร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0102 ตอน ซอยสิบ-นาสาร ที่กม.24+000 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 08/04/2563 สฎ.2/17/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
6 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงดอนสัก แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านใน – บ้านโฉ ที่ กม.23+615 ปริมาณงาน 1 หลัง 08/04/2563 สฏ.2/15/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
7 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบ้านนาสาร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090102 ตอน ซอยสิบ-นาสาร ที่ กม.24+000 ปริมาณงาน 1.00 หลัง 08/04/2563 สฎ.2/11/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
8 งานจ้างเหมาทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4178 ตอนควบคุม 41780100 ตอน น้ำเกลี้ยง - หนองดุก ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+640 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง 08/04/2563 สฎ.2/eb/17/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
9 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง ระหว่าง กม.22+000 - กม.24+072 ปริมาณงาน 16,384.00 ตร.ม. 31/03/2563 สฎ.2/22/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
10 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 41690100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 1 ระหว่างกม.0+000-กม.14+000 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 30/03/2563 สฎ.2/6/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
11 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน-บ้านพ่วง ระหว่าง กม.0+000-กม.27+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 27/03/2563 สฎ.2/eb/13/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
12 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 4400402 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 3 ระหว่าง กม.126+100 - กม.126+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 สฎ.2/7/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
13 จ้างเหมาทำการแก้ไขและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยการก่อสร้างกล่องลวดตาข่ายชนิดเคลือบสังกะสีบรรจุหิน (Gabions) เพื่อป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 00410300 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ระหว่าง กม.209+100-กม.209+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 สฎ.2/12/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
14 จ้างเหมาทำการก่อสร้าง Box Culverts ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน-บ้านพ่วง ที่ กม.4+608,ที่ กม.5+510 และที่ กม.6+415 ปริมาณงาน 3.00 แห่ง 24/03/2563 สฎ.2/2/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
15 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.171+300-กม.174+360 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 27,400.00 ตร.ม. 24/03/2563 สฎ.2/14/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ