f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ออกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่าย จำนวน 5 รายการ 24/04/2567 328/งท./67/1 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
2 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ที่ กม.133+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2567 สฎ.2/26/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
3 จ้างเหมางานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2 ที่ กม.4+571 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2567 สฎ.2/2/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
4 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.12+700 - กม.14+135 ปริมาณงาน 42.00 ต้น 25/03/2567 สฎ.2/3/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
5 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 0100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด ตอน 1 ระหว่าง กม.1+400 - กม.2+835 ปริมาณงาน 42.00 ต้น 25/03/2567 สฎ.2/4/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
6 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงดอนสัก แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 25/03/2567 สฎ.2/23/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
7 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ที่ กม.133+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 สฎ.2/eb/14/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
8 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 3 ระหว่าง กม.17+900 - กม.30+410 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2567 สฎ.2/11/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
9 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+000 - กม.17+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2567 สฎ.2/16/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
10 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 2 ระหว่าง กม.105+780 - กม.106+270 ปริมาณงาน 34 ต้น 25/03/2567 สฎ.2/8/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
11 จ้างเหมาติดตั้งงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ-หินโงก ตอน 6 ระหว่าง กม.122+500-กม.125+750 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 2 แห่ง 25/03/2567 สฎ.2/12/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
12 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 4 ระหว่าง กม.31+257 - กม.38+618 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2567 สฎ.2/10/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
13 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตราฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ตอน 1 ที่ กม.189+926 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 สฎ.2/25/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
14 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 5 ระหว่าง กม.39+550 - กม.49+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2567 สฎ.2/17/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
15 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.163+170 - กม.175+765 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2567 สฎ.2/15/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 102 รายการ