แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanchanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ระหว่าง กม.123+425 - กม.125+400LT ปริมาณงาน 24,145.00 ตร.ม. 18/02/2566 สฎ.2/18/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
2 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.163+100-กม.164+840LT,RT เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 24,569.00 ตร.ม 25/01/2566 สฎ.2/17/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
3 จ้างก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ระหว่าง กม.139+450 - กม.140+925 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/11/2565 สฎ.2/5/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
4 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ระหว่าง กม.127+800-กม.128+100 ปริมาณงาน 19.00 ต้น 07/01/2566 สฎ.2/16/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
5 จ้างเหมางานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 5 ที่ กม.197+310 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2565 สฎ.2/9/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
6 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 4 ระหว่าง กม.110+200- กม.110+900 ปริมาณงาน 41.00 ต้น 02/12/2565 สฎ.2/10/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
7 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4253 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ่อน้ำร้อน-บ่อกรัง ระหว่าง กม.0+000-กม.4+680 ปริมาณงาน 42,120.00 ตร.ม. 30/11/2565 สฎ.2/7/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
8 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.195+735-กม.197+200 LT,RT ปริมาณงาน 32,230.00 ตร.ม. 30/11/2565 สฎ.2/8/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
9 จ้างเหมางานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4178 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำเกลี้ยง - หนองดุก ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2565 สฎ.2/4/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
10 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ ระหว่าง กม.14+410 - กม.15+600RT ปริมาณงาน 11,670.00 ตร.ม. 09/11/2565 สฎ.2/1/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
11 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง ระหว่าง กม.20+025 - กม.21+970 ปริมาณงาน 15,560.00 ตร.ม. 12/11/2565 สฎ.2/2/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
12 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.164+117 - กม.165+025RT ปริมาณงาน 10,749.00 ตร.ม. 23/11/2565 สฎ.2/6/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
13 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงกาญจนดิษฐ์ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 16/11/2565 สฎ.2/3/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
14 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอน ซอยสิบ-บ้านกรูด ระหว่าง กม.28+886-กม.29+713.815 (รวมงานปรับปรุงทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/02/2565 สฎ.2/10/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านใน-บ้านโฉ ที่ กม.21+250-ที่ กม.26+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2565 สฎ.2/8/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 93 รายการ