แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.171+300-กม.174+360 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 27,400.00 ตร.ม. 30/04/2563 สฎ.2/14/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
17 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ – บ้านกรูด ระหว่าง กม.3+760 – กม.5+812 ปริมาณงาน 18,468.00 ตร.ม. 20/05/2563 สฎ.2/20/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
18 จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100100 ตอน หนองสวน - คำสน ระหว่าง กม.12+000 – กม.13+795 ปริมาณงาน 16,155.00 ตร.ม. 12/05/2563 สฎ.2/18/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
19 งานปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง – เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.165+145 – กม.165+455 (แยกท่าทองใหม่) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 22/05/2563 สฎ.2/23/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
20 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 00440302 ตอน ท่าเรือ-หินโงก ระหว่าง กม.100+000-กม.102+836 EB ปริมาณงาน 33,630.00 ตร.ม. 29/04/2563 สฎ.2/13/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
21 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+250 - กม13+310LT และ กม.14+200 - กม.15+205LT ปริมาณงาน 18,640.00 ตร.ม. 16/04/2563 สฎ.2/4/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
22 จ้างเหมางานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ Vechicle Actuated ดวงโคมแบบ LED. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090101 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ ที่ กม.9+850 (แยกซอยสอง) รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง 16/04/2563 สฎ.2/3/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
23 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.176+400 - กม.177+100 ปริมาณงาน 46.00 ต้น 17/04/2563 สฎ.2/5/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
24 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง Box Culverts บนทางหลวงหมายเลข 4010 ตอนควบคุม 40100100 ตอน หนองสวน- คำสน ที่ กม.16+800 และที่ กม.17+500 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง 10/04/2563 สฎ.2/1/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
25 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 4253 ตอนควบคุม 42530100 ตอน บ่อน้ำร้อน-บ่อกรัง ระหว่าง กม.0+000-กม.6+487 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 17/04/2562 สฎ.2/31/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
26 งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 4338 ตอนควบคุม 43380100 ตอน วัดไทร-ปากน้ำกะแดะ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+030 และทางหลวงหมายเลข 4339 ตอนควบคุม 43390100 ตอน ดอนเนาว์-บ้านพอด ระหว่าง กม.0+000-กม.3+525 ปริมาณงาน 2.00 แห่ง 17/04/2562 สฎ.2/32/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
27 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 410300 ตอน ท่าโรงช้าง-ท่าชี ระหว่าง กม.171+657-กม.179+000 (ด้านขวาทาง) และทางหลวงหมายเลข 4142 ตอนควบคุม 41420100 ตอน บ้านใน-บ้านโฉ ระหว่าง กม.0+000-กม.10+000 ปริมาณงาน 2.00 แห่ 17/04/2562 สฎ.2/30/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
28 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) เพื่อจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) จำนวน 1,156.00 ต้น 27/02/2562 สฎ.2/29/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
29 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 440301 ตอน ทรัพย์ทวี-ท่าเรือ ระหว่าง กม.95+157-กม.98+125 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 28,490.00 ตร.ม. 06/02/2562 สฎ.2/28/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
แสดง 16 ถึง 29 จาก 29 รายการ