แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanchanadit) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 05/01/2566 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ระหว่าง กม.123+425 - กม.125+400LT ปริมาณงาน 24,145.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/11/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.163+100-กม.164+840 LT,RT เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 24,569.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 15/11/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ระหว่าง กม.127+800 - กม.128+100 ปริมาณงาน 19 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/10/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 3 ระหว่าง กม.199+000-กม.200+423 LT,RT ปริมาณงาน 31,310.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/10/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 3 ระหว่าง กม.199+000-กม.200+423 LT,RT ปริมาณงาน 31,310.00 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
6 21/10/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) โครงการพัฒนาโครงข่ายขนส่งรองรับการพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายขนส่งรองรับการพัฒนาเมืองสุราษฎร์ธานี รายการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่-ซอยสิบ ขนาดกว้างข้างละ 9.45 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 6,160 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 20/10/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 0302 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 4 ระหว่าง กม.110+200-กม.110+900 ปริมาณงาน 41.00 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/10/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมางานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 401ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ตอน 5 ที่ กม.197+310 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 22/09/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 0402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.164+117 - กม.165+025RT ปริมาณงาน 10,749.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 22/09/2565 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางใหญ่ - ซอยสิบ ระหว่าง กม.14+410 - กม.15+600RT ปริมาณงาน 11,670.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 91 รายการ