แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/05/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS) ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ – บ้านกรูด ระหว่าง กม.26+600 - กม.27+600 ปริมาณง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/05/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านนาสาร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0102 ตอน ซอยสิบ-นาสาร ที่กม.24+000 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
3 07/05/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านนาสาร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0102 ตอน ซอยสิบ-นาสาร ที่กม.24+000 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ยกเลิกแผน
4 08/04/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านนาสาร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 0102 ตอน ซอยสิบ-นาสาร ที่กม.24+000 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 07/04/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงกาญจนดิษฐ์ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ที เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/04/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงดอนสัก แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านใน – บ้านโฉ ที่ กม.23+615 ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/04/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบ้านนาสาร แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอนควบคุม 40090102 ตอน ซอยสิบ - นาสาร ที่ กม.24+000 ปริมาณงาน 1.00 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 25/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. บนทางหลวงหมายเลข 44 ตอนควบคุม 4400402 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 3 ระหว่าง กม.126+100 - กม.126+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 41770100 ตอน เขาหมอน-บ้านพ่วง ระหว่าง กม.0+000-กม.27+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/03/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 41690100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 1 ระหว่างกม.0+000-กม.14+000 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 30 รายการ