f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/05/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) โครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งระบบโลจิสติกส์เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน บ้านใน-บ้านโฉ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/03/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาติดตั้งงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ-หินโงก ตอน 6 ระหว่าง กม.122+500-กม.125+750 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/03/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 3 ระหว่าง กม.17+900 - กม.30+410 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
4 21/03/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 3 ระหว่าง กม.17+900 - กม.30+410 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/03/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+000 - กม.17+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 21/03/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 5 ระหว่าง กม.39+550 - กม.49+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
7 21/03/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 5 ระหว่าง กม.39+550 - กม.49+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/03/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 3 ระหว่าง กม.17+900 - กม.30+410 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 20/03/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 5 ระหว่าง กม.39+550 - กม.49+090 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/03/2567 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.12+700 - กม.14+135 ปริมาณงาน 42.00 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 118 รายการ