แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanchanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมางานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ รหัสงาน 31432 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี ระหว่าง กม.95+723-กม.95+787 และ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ทรัพย์ทวี - ท่าเรือ และ ท่าเรือ-หินโงก ระหว่าง กม.95+512 - กม.133+172 ปริมาณงาน 15 แห่ง 23/02/2566 496,845.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสงาน 21431 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี ระหว่าง กม.207+950-กม.208+440 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2566 492,969.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเอกชนซ่อมเปลี่ยนเสาไฟสัญญาณจราจรชุด 3 ดวงโคมคู่ บนเสาแขวนสูงจำนวน ต้น และ ป้ายให้ทางพร้อมเสา จำนวน 1 ป้ายเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสียหาย ที่ กม.208+115 ด้านขวาทาง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี 13/02/2566 280,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 07/03/2566 7,338.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,450 ลิตร 01/03/2566 53,200.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร 02/03/2566 306,426.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลที่ได้รับอนุมัติจำหน่ายแล้ว จำนวน 4 รายการ 08/03/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/02/2566 28,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ จำนวน 4 รายการ 23/02/2566 17,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 23/02/2566 11,415.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/02/2566 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 18/01/2566 98,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,350 ลิตร 01/02/2566 49,396.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 11 รายการ 07/02/2566 227,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อน้ำมมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร 08/02/2566 315,382.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 936 รายการ