แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
Suratthani 2 (Kanjanadit) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 19/05/2563 6,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 14/05/2563 97,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS) ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ – บ้านกรูด ระหว่าง กม.26+600 - กม.27+600 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (38 ต้น) 28/05/2563 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) จ้างก่อสร้างกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทำการจ้างงาน HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS เสาสูง 20 เมตร มาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางใหญ่-ซอยสิบ ระหว่าง กม.3+800-กม.12+900 ปริมาณงาน 80 ชุด 15/05/2563 44,393,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/05/2563 14,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) จ้างเอกชนซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ หมายเลข 7430-005-00825-59 30/04/2563 20,723.76 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/05/2563 6,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ยี่ห้อ FUJI-XEROX color CP 315dw 05/05/2563 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ STIHL รุ่น MS 382 พร้อมแผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว กำลัง 5.3 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง 07/05/2563 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 23/04/2563 27,907.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 12/05/2563 7,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 350 ลิตร 05/05/2563 6,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 5 รายการ 07/05/2563 84,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,360 ลิตร 30/04/2563 23,528.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอน ซอยสิบ-บ้านกรูด ระหว่างกม.23+650-กม.24+660 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 316 รายการ