f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 18 รายการ 05/04/2567 498,765.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 04/04/2567 98,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,350 ลิตร 01/04/2567 53,311.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 23/03/2567 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ที่ กม.133+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาติดตั้งงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 3 ระหว่าง กม.128+600 - กม.129+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาติดตั้งงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง ตอน 3 ระหว่าง กม.7+225-กม.27+100 เป้นแห่งๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาติดตั้งงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.174+000 - กม.180+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร 25/03/2567 270,410.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 05/03/2567 51,540.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 15/03/2567 59,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 13/03/2567 11,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/03/2567 13,855.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมางานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ตอน 2 ที่ กม.4+571 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง ตอน 2 ระหว่าง กม.12+700 - กม.14+135 ปริมาณงาน 42.00 ต้น 04/04/2567 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,143 รายการ